ODREDBE I UVJETI

1. Ugovorni odnos

Ovi Uvjeti korištenja (“Uvjeti”) određuju vaš pristup ili uporabu, kao pojedinca, iz bilo koje zemlje svijeta, aplikacija, web-stranica, sadržaja, proizvoda i usluga (“Usluga”) koje omogućuje Taxi Road j.d.o.o., privatna tvrtka, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, osnovana u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem na adresi Božidara Magovca 77, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 67197596560.

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UVJETE PRIJE PRISTUPANJA ILI KORIŠTENJA USLUGA.

Pristupanjem i korištenjem Usluga prihvaćate odredbe ovih uvjeta i ulazite u ugovorni odnos između vas i tvrtke Taxi Road j.d.o.o. Ako se ne slažete s Uvjetima, ne smijete pristupati Uslugama i koristiti ih. Ovi Uvjeti zamjenjuju sve prijašnje ugovore ili dogovore s vama. Taxi Road j.d.o.o. može trenutno prekinuti ove Uvjete ili Usluge u vezi s vama ili općenito prestati nuditi ili zabraniti pristup Uslugama ili bilo kojem njihovom dijelu, u bilo kojem trenutku te iz bilo kojeg razloga.

Dodatni uvjeti mogu se odnositi na pojedine Usluge, poput pravila za pojedine događaje, aktivnosti ili promocije, a takvi dodatni uvjeti bit će vam otkriveni u vezi s odgovarajućim Uslugama. Dodatni uvjeti su dodatak i smatrat će se dijelom Uvjeta za svrhu odgovarajućih Usluga. Dodatni uvjeti imaju prednost nad ovim Uvjetima u slučaju sukoba u povezanosti s primjenjivim uslugama.

Taxi Road j.d.o.o. može s vremena na vrijeme izmijeniti Uvjete koje se odnose na Usluge. Izmjene su valjane nakon objave takvih ažuriranih Uvjeta na ovoj lokaciji ili izmijenjenih pravila ili dodatnih uvjeta na primjenjivim Uslugama. Vaš trajni pristup ili korištenje Usluga nakon takve objave označava vaše prihvaćanje izmijenjenih Uvjeta.

Taxi Road j.d.o.o. se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika usluga te će podatke koristiti i obrađivati u svrhu i namjenu određenu ovim uvjetima. Taxi Road j.d.o.o. ima odobrenje da osobi koja obrađuje zahtjev ili osiguravatelju pruži sve potrebne informacije (uključujući vaše podatke za kontakt) ako postoji pritužba, spor ili sukob, koji može uključivati nezgodu u kojoj ste uključeni vi i Treća strana koja pruža uslugu (uključujući vozača prijevozničke tvrtke), ako su ti podaci ili informacije potrebne za rješavanje pritužbe, spora ili sukoba.

2. Usluge

Usluge čine tehnološku platformu koja korisnicima mobilnih aplikacija tvrtke Taxi Road j.d.o.o. ili web-stranica pruženih kao dio Usluga (svaka, “Aplikacija”) omogućava dogovaranje, planiranje i provedbu prijevoza i/ili logističkih usluga s nezavisnim trećim pružateljima tih usluga, uključujući nezavisne treće pružatelje prijevoza ili nezavisne Treće strane kao pružatelja usluga prijevoza pod ugovorom s tvrtkom Taxi Road j.d.o.o. ili pojedinih podružnica tvrtke Taxi Road j.d.o.o. (“Treća strana”). Ako nije drugačije dogovoreno na temelju pisanog dokumenta s tvrtkom Taxi Road j.d.o.o. Usluge su dostupne samo za vašu osobnu, nekomercijalnu uporabu.

Korištenjem Usluge narudžbe taxi vozila putem Taxi Road aplikacije smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

Licencija.

U skladu s vašim prihvaćanjem ovih Uvjeta, Taxi Road j.d.o.o. vam pruža ograničenu, neekskluzivnu, opozivu, neprenosivu licenciju za: (i) pristup i korištenje Aplikacija na osobnom uređaju, isključivo u svrhu njihove uporabe s obzirom na Usluge i za (ii) pristup i korištenje svih sadržaja, informacija i povezanih materijala dostupnih putem Usluga, u svakom pojedinom slučaju isključivo za osobnu, nekomercijalnu uporabu. Sva prava koja ovdje nisu izričito naznačena zadržava tvrtka Taxi Road j.d.o.o.

Ograničenja.

Ne smijete: (i) ukloniti bilo koje obavijesti o autorskim pravima, zaštitnim znakovima ili ostale autorske obavijesti s bilo kojeg dijela Usluga, (ii) reproducirati, izmjenjivati, pripremati izvedena djela koja se temelje na Uslugama, dijeliti, licencirati, iznajmiti, prodavati, preprodavati, prenositi, javno prikazati, javno predstavljati, slati, prenositi uživo, odašiljati ili na druge načine koristiti Usluge osim na način koji je izričito dozvolila tvrtka Taxi Road j.d.o.o., (iii) dekompilirati, izvoditi obrnuti inženjering ili razložiti Usluge osim u mjeri koju dopušta službeni zakon, (iv) povezivati, zrcaliti ili uokviriti bilo koji dio Usluga, (v) uzrokovati ili pokrenuti bilo koji program ili skriptu u svrhu preuzimanja sadržaja (eng. "scraping"), indeksiranja, ispitivanja ili drugog oblika podatkovnog potkopavanja bilo kojeg dijela Usluga ili neopravdano opterećivati ili otežavati rad i/ili funkcionalnost bilo kojeg dijela Usluga ili (vi) pokušavati ostvariti nedozvoljen pristup Uslugama ili narušavati bilo koji dio Usluga ili sustava ili mreža povezanih s njima.

Pružanje Usluga.

Primate na znanje da dijelovi Usluga mogu biti dostupni pod markom Adria taxi. Također primate na znanje da Usluge mogu biti dostupne pod tom markom ili opcijama zahtjeva prema ili u vezi s: (i) pojedinim društvima kćerima i podružnicama, ili (ii) nezavisnim Trećim stranama, uključujući vozače tvrtke prijevozne mreže, nositelje dozvole ili nositelje sličnih dozvola, odobrenja ili licencija za prijevoz.

Vlasništvo.

Usluge i sva sadržana prava su i ostaju vlasništvo tvrtke Taxi Road j.d.o.o. ili vlasništvo davatelja licencija tvrtke Taxi Road j.d.o.o. Ni ovi Uvjeti ni vaša uporaba Usluga ne prenose ni dodjeljuju vam ikakva prava: (i) u ili povezano s Uslugama osim ranije odobrene ograničene licencije ili (ii) za uporabu ili bilo kakvo upućivanje na nazive tvrtki, logotipe, proizvode ili nazive usluga, trgovačke znakove ili marke usluga tvrtke Taxi Road j.d.o.o. ili davatelja licencija tvrtke Taxi Road j.d.o.o.

3. Vaše korištenje Usluga

Korisnički računi.

Ne smijete dopustiti trećim stranama da koriste vaš Račun osim ako su u vašem društvu. Ne smijete dodijeliti ili na druge načine prenijeti vaš Račun na drugu osobu ili subjekt. Pristajete pridržavati se svih primjenjivih zakona prilikom uporabe Usluga, a Usluge smijete koristiti samo za zakonite svrhe (npr. ne smijete prevoziti nezakonite ili opasne materijale). Nećete, prilikom korištenja Usluga, izazvati smetnje, neugodnosti ili oštećenja imovine u vlasništvu tvrtke Taxi Road j.d.o.o. ni Trećoj strani koja pruža usluge ni bilo kojoj drugoj strani. U pojedinim slučajevima, od vas se može zatražiti dokaz identiteta kako biste pristupili Uslugama, a vi pristajete na to da vam se pristup ili uporaba Usluga može uskratiti ako odbijete pružiti dokaz identiteta.

Korisnički zahtjevi i pravila ponašanja.

Ne smijete dopustiti trećim stranama da koriste vaš Račun osim ako su u vašem društvu. Ne smijete dodijeliti ili na druge načine prenijeti vaš Račun na drugu osobu ili subjekt. Pristajete pridržavati se svih primjenjivih zakona prilikom uporabe Usluga, a Usluge smijete koristiti samo za zakonite svrhe (npr. ne smijete prevoziti nezakonite ili opasne materijale). Nećete, prilikom korištenja Usluga, izazvati smetnje, neugodnosti ili oštećenja imovine u vlasništvu tvrtke Taxi Road j.d.o.o. ni Trećoj strani koja pruža usluge ni bilo kojoj drugoj strani. U pojedinim slučajevima, od vas se može zatražiti dokaz identiteta kako biste pristupili Uslugama, a vi pristajete na to da vam se pristup ili uporaba Usluga može uskratiti ako odbijete pružiti dokaz identiteta.

Slanje poruka elektroničkom poštom.

Izradom Računa pristajete na to da vam Usluge mogu poslati informativnu poruku putem elektroničke pošte koja je dio uobičajenog poslovanja prilikom vašeg korištenja Usluga te obavijesti o promjenama, popustima, akcijama ili promjeni načina pružanja usluga.

Promidžbeni kodovi.

Taxi Road j.d.o.o. može, prema vlastitom nahođenju, izraditi promidžbene kodove koji se mogu iskoristiti za stanje Računa ili ostale značajke ili povlastice povezane s Uslugama i/ili uslugama Trećih strana, a koji su podložni dodatnim uvjetima koje tvrtka Taxi Road j.d.o.o. definira za svaki pojedini promidžbeni kod (“Promidžbeni kodovi”). Slažete se da se Promidžbeni kodovi: (i) moraju koristiti za namijenjenu ciljnu skupinu i svrhu na zakonit način; (ii) ne smiju duplicirati, prodavati ili prenositi na bilo koji način ili učiniti dostupnima javnosti (putem javne objave ili na drugi način) ako to nije izričito odobrila tvrtka Taxi Road j.d.o.o.; (iii) mogu u bilo kojem trenutku onemogućiti preko tvrtke Taxi Road j.d.o.o., bez odgovornosti prema tvrtki Taxi Road j.d.o.o.; (iv) smiju koristiti samo u skladu sa specifičnim uvjetima koje je tvrtka Taxi Road j.d.o.o. odredila za taj Promidžbeni kod; (v) neće mijenjati za gotovinu i (vi) mogu zastarjeti prije uporabe. Taxi Road j.d.o.o. zadržava pravo da uskrati ili oduzme kredite ili ostale značajke ili prednosti ostvarene uporabom, vašom ili bilo kojeg drugog korisnika, Promidžbenih kodova u slučaju da tvrtka Taxi Road j.d.o.o. ustanovi ili vjeruje da je uporaba ili primjena Promidžbenih kodova bila pogreška, prevara, ilegalna radnja ili kršenje službenih uvjeta Promidžbenih kodova ili ovih Uvjeta.

Mrežni pristup i uređaji.

Odgovorni ste za pribavljanje pristupa podatkovnoj mreži za korištenje Usluga. Naknade za korištenje mobilne podatkovne mreže i poruka mogu se primijeniti ako pristupate ili koristite Usluge s bežičnog uređaja i odgovorni ste za takve naknade. Odgovorni ste za pribavljanje i ažuriranje kompatibilnog hardvera ili uređaja nužnih za pristup i korištenje Usluga ili Aplikacija i te njihovih ažuriranja. Taxi Road j.d.o.o. ne jamči da će Usluge, ili bilo koji njihov dio, funkcionirati na bilo kojem hardveru ili uređaju. Osim toga, Usluge su podložne kvarovima i kašnjenjima svojstvenima za uporabu interneta i elektroničke komunikacije.

4. Plaćanje

Nakon što primite usluge ili dobra pribavljena korištenjem Usluga aplikacije, sve Naknade se odmah naplaćuju u gotovini ili putem kreditne kartice. Naknade koje ste platili smatraju se završnima i povrat nije moguć, osim ako to ne odredi tvrtka Taxi Road j.d.o.o.

Između vas i tvrtke Taxi Road j.d.o.o., Taxi Road j.d.o.o. zadržava pravo da uspostavi, ukloni i/ili revidira Naknade za sve usluge ili dobra koja ste ostvarili uporabom Usluga u bilo kojem trenutku, prema vlastitom nahođenju tvrtke Taxi Road j.d.o.o. će uložiti razumnu količinu truda da vas obavijesti o Naknadama koje su primjenjive, pod uvjetom da ste odgovorni za Naknade nastale na vašem računu bez obzira na to jeste li svjesni tih Naknada ili njihovih iznosa ili ne. Taxi Road j.d.o.o. s vremena na vrijeme može pojedinim korisnicima pružati promidžbene ponude i popuste koji bi mogli rezultirati različitim cijenama za iste ili slične usluge ili dobra koja su ostvarena putem korištenja Usluga, a vi se slažete da takve promidžbene ponude i popusti, osim ako su dostupni i vama, ne utječu na vaše korištenje Usluga i Naknada koje se primjenjuju na vas. Možete odabrati otkazivanje zahtjeva za usluge i dobra tvrtke Taxi Road j.d.o.o. i Treće strane u bilo kojem trenutku prije njegova dolaska.

Za usluge taxi prijevoza zatražene putem Aplikacije, Taxi Road j.d.o.o. ne odvaja dio uplate kao napojnicu ili dar zahvalnosti. Shvaćate i slažete se da, iako ste slobodni dodatno dati napojnicu bilo kojoj Trećoj strani koji vam pruži usluge ili dobra putem Usluge, vi to niste dužni učiniti. Napojnice su dobrovoljne. Nakon što ste primili usluge ili dobra putem Usluge, moći ćete ocijeniti iskustvo i ostaviti dodatne povratne informacije o zadovoljstvu Uslugom narudžbe, prijevoza i logistike tvrtke Taxi Road j.d.o.o. i Treće strane.

Naknade za popravke ili čišćenje.

Odgovorni ste za troškove popravaka, ili nužnog čišćenja, vozila u vlasništvu tvrtke TAXI ROAD j.d.o.o. i Treće strane i imovine koji su posljedica korištenja Usluga s vašim Računom, a prelaze uobičajeno oštećenje uporabom i nužno čišćenje.

Kreditne kartice kojima je moguće platiti za uslugu prijevoza

Sigurnost kupnje garantiraju

ax_jamstvo

Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju za usluge prijevoza kreditnom karticom na aplikaciji koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Aplikacija nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

5. Odricanje od odgovornosti; Ograničenje odgovornosti; Odšteta.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI.

USLUGE SU PRUŽENE "U AKTUALNOM OBLIKU" I "NA DOSTUPAN NAČIN". SLAŽETE SE DA CJELOKUPNI RIZIK KOJI SE JAVLJA KORIŠTENJEM USLUGE I BILO KOJE USLUGE ILI DOBRA ZATRAŽENIH NJOME OSTAJE NA VAMA, DO MJERE KOJU DOPUŠTA SLUŽBENI ZAKON.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI.

TVRTKA TAXI ROAD j.d.o.o. NIJE ODGOVORNA ZA NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE, PRIMJERNE, KAZNENE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE. TAXI ROAD j.d.o.o. NIJE ODGOVORAN ZA ŠTETE, ODGOVORNOSTI ILI GUBITKE ZBOG: (i) VAŠEG KORIŠTENJA ILI OSLANJANJA NA USLUGE ILI VAŠE NEMOGUĆNOSTI PRISTUPANJA ILI KORIŠTENJA USLUGA ILI (ii) BILO KOJE TRANSAKCIJE ILI ODNOSA IZMEĐU VAS I BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I AKO JE TAXI ROAD j.d.o.o. UPOZOREN O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA. TAXI ROAD j.d.o.o. NIJE ODGOVORAN ZA KAŠNJENJE ILI NEUSPJEH U RADU KAO REZULTAT UZROKA KOJI SU IZVAN RACIONALNE KONTROLE TVRTKE TAXI ROAD j.d.o.o

USLUGE TVRTKE TAXI ROAD j.d.o.o. MOŽETE KORISTITI KAKO BISTE ZATRAŽILI I PLANIRALI I OSTVARILI USLUGE PRIJEVOZA, DOBARA ILI LOGISTIKE, ALI SLAŽETE SE S TIM DA TAXI ROAD j.d.o.o. NE SNOSI ODGOVORNOST NI OBVEZU PREMA VAMA POVEZANU S BILO KOJOM USLUGOM PRIJEVOZA, DOBARA ILI LOGISTIKE KOJU VAM JE PRUŽILA TREĆA STRANA OSIM ONIH IZRIČITO NAVEDENIH U OVIM UVJETIMA.

Odšteta.

Slažete se da ćete obeštetiti i smatrati Taxi Road j.d.o.o. i njezine službenike, direktore, zaposlenike i agente slobodnima od bilo kakvih potraživanja, zahtjeva, gubitaka, odgovornosti i troškova (uključujući troškove odvjetnika) proizašlih iz ili u povezanosti s: vašom uporabom Usluga ili usluga i dobara proizašlih iz korištenja Usluga, vašeg kršenja ili povrede bilo kojih Uvjeta, uporabom vaših Korisničkih sadržaja od strane tvrtke Taxi Road j.d.o.o. ili vašeg kršenja prava bilo koje treće strane, uključujući Treće strane.

6. Ostali propisi

Pritužbe na kršenje autorskih prava i Uslugu narudžbe, prijevoza i/ili logistike

Pritužbe na kršenje autorskih prava treba poslati ovlaštenom predstavniku tvrtke TAXI ROAD j.d.o.o. Posjetite internetsku stranicu tvrtke TAXI ROAD j.d.o.o. https://www.adriataxi.com/ koja navodi adresu i druge podatke o ovlaštenoj osobi.

Pritužbe vezane za Uslugu narudžbe, prijevoza i/ili logistike mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke pošte na info@adriataxi.com ili na adresu Ulica Božidara Magovca 77, Zagreb, Republika Hrvatska.

Obavijest.

TAXI ROAD j.d.o.o. vam može poslati opću obavijest o uslugama koristeći se elektroničkom poštom i adresom navedenom na vašem korisničkom računu. Možete obavijestiti tvrtku TAXI ROAD j.d.o.o. pisanim putem na adresu tvrtke: Ulica Božidara Magovca 77, Zagreb, Republika Hrvatska.

Općenito.

Ove Uvjete ne možete dodijeliti ni prenositi, dijelom ni u cijelosti, bez pisanog odobrenja tvrtke TAXI ROAD j.d.o.o. Dajete pristanak za to da tvrtka TAXI ROAD j.d.o.o. dodijeli ili prenosi ove Uvjete, dijelom ili u cijelosti, između ostalog: podružnici ili partneru, stjecatelju poslova tvrtke TAXI ROAD j.d.o.o. ili nasljedniku na temelju integracije. Između vas, tvrtke TAXI ROAD j.d.o.o. i bilo koje treće strane ne postoje zajednička ulaganja, partnerstvo, zapošljavanje ni zastupnički odnosi kao posljedica ugovora između vas i tvrtke TAXI ROAD j.d.o.o, kao ni na temelju uporabe ovih Usluga.

Ako se bilo koju odredbu ovih Uvjeta smatra nezakonitom, nevažećom ili neprovedivom, u cijelosti ili djelomično, u okviru bilo kojeg zakona, smatrat će se da takva odredba ili bilo koji njezin dio nije dio ovih Uvjeta, no to neće utjecati na zakonitost, valjanost i provedivost drugih odredbi iz ovih Uvjeta. U tom slučaju, strane imaju odgovornost zamijeniti nezakonite, nevažeće i neprovedive odredbe ili njezin dio odredbom ili dijelom odredbe koji je zakonit, valjan i provediv, a to će u najvećoj mogućoj mjeri imati sličan utjecaj kao nezakonita, nevažeća ili neprovediva odredba ili njezin dio, sukladno sadržaju i svrsi ovih Uvjeta. Ovi Uvjeti predstavljaju cjelokupan ugovor i sporazum između strana s obzirom na njihov predmet te zamjenjuju i preuzimaju prioritet nad svim prethodnim ili postojećim dogovorima ili mjerama koje se odnose na taj predmet. U okviru navedenih Uvjeta, izrazi “uključujući” i “uključuje” znači “uključuje, između ostalog”.